Nieuws

Brochure 'Jeugd met een beperking'

21 juli 2014

De brochure ‘Kinderen en jongeren met een beperking; van AWBZ naar Jeugdwet’ geeft een antwoord op de vraag welke kinderen en jongeren straks een beroep kunnen doen op de Jeugdwet en welke soort ondersteuning en zorg ze daarbij kunnen vragen van de gemeente. Er is nu een update beschikbaar, vooral het nieuwe schema met de verdeling Jeugdwet/Wlz/Zvw is hierin van belang. Het schema is ook als aparte pdf beschikbaar.

Meisje met Syndroom van Down

Deze handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor gemeentebestuurders, wethouders en raadsleden, en gemeenteambtenaren. Er staat informatie in over kinderen en jongeren met een beperking én hun ouders die een beroep gaan doen op de nieuwe Jeugdwet. Deze informatie kan natuurlijk ook van belang zijn voor anderen die bij de invoering van de Jeugdwet betrokken zijn.

Bij ‘jeugdigen met beperkingen’ gaat het om een grote groep kinderen en jongeren, die tot nu toe op grond van de AWBZ ondersteuning en zorg ontvangt. Die AWBZ verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen de Wet op de langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet, en worden de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) uitgebreid. In de eerste plaats geeft deze brochure een antwoord op de vraag welke kinderen en jongeren straks een beroep kunnen doen op de Jeugdwet en welke soort ondersteuning en zorg ze daarbij kunnen vragen van de gemeente.

Download:

Handreiking Jeugd met een beperking

Schema Jeugd met een beperking

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: