Nieuws

BTW-vrijstelling inleen zorgpersoneel verlengd

Leestijd: 1 minuten
07 januari 2021

Op de valreep van het voorgaande jaar is het Kabinet toch ingegaan op het verzoek van de zorgbranches om de tijdelijke maatregel 'BTW-vrijstelling inleen zorgpersoneel' te verlengen in 2021, vooralsnog tot en met 31 maart.

Belastingen

In het kader van de coronamaatregelen van het kabinet, gold er sinds 16 maart 2020 onder voorwaarden een BTW-vrijstelling voor de in/uitleen van zorgpersoneel. De maatregel zou op 31 december a.s. aflopen. De VGN heeft samen met de andere zorgbranches het kabinet al enige tijd geleden gevraagd om voortzetting van een aantal coronamaatregelen in 2021, waaronder de BTW-vrijstelling. In eerste instantie bleef het Kabinet bij het besluit de BTW-vrijstelling niet te verlengen. Dit was voor de VGN en andere zorgbranches aanleiding om in Boz-verband opnieuw een brief te sturen aan het Ministerie van Financiën met het dringende verzoek het besluit over de BTW-vrijstelling te heroverwegen. Tot onze vreugde ontvingen we de dag voor Kerst het bericht dat BTW-vrijstelling toch is verlengd tot en met 31 maart 2021. Het Ministerie van Financiën geeft volledigheidshalve daarbij wel aan dat het (wederom) een tijdelijke goedkeuring betreft. Het bericht op de site van de Belastingdienst is aangepast.

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep