Business Case centraal tijdens netwerk 'VGN Participeert’

Op 2 oktober 2014 kwam het lerend netwerk ‘VGN Participeert’ voor de tweede keer bijeen in Utrecht. Het netwerk draait om de vraag wat er nodig is om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij werkgevers in de gehandicaptenzorg, een afspraak die voortkomt sociaal akkoord uit 2013 om 125.000 extra banen te realiseren. Tijdens de bijeenkomst stond het opstellen van een businesscase centraal.

In het netwerk delen de deelnemers hun ervaringen en gaan zelf aan de slag om medewerkers te plaatsen. Bedoeling is dat het leernetwerk tevens resultaten oplevert in de vorm van praktijkvoorbeelden, businesscases, checklisten en tips. Hier kunnen ook anderen in de branche gebruik van maken.

Businesscase
Binnen korte tijd verzamelden de  deelnemers een lijst met meer dan tien denkbare functies. De functies varieren van (het assisteren bij) tuinonderhoud, wijkbeheer, logistiek, vervoer, catering, administratie en zorg. Voor de functie van assistent in de groep c.q. gastvrouw (M/V) wordt tijdens de bijeenkomst aan een businesscase gewerkt. Omdat in een businesscase bedragen worden ingevuld, ontstaan gesprekken over de inschatting ervan. Interessant is de discussie over de indirecte toegevoegde waarde van het in dienst nemen van iemand met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan het imago van een werkgever. De volgende stap is dat de deelnemers aan de slag gaan met het maken van een eigen businesscase en een plan van aanpak voor hun eigen organisatie. Dat wordt een stap-voor-stap proces, waarin met elkaar wordt opgetrokken.

Het gebruikte materiaal en de opbrengsten tot nu toe zijn verzameld op een site voor het lerend netwerk. Neem daar gerust eens een kijkje.

Werken en jij
Een netwerk is ook een plek om elkaar op ideeën te brengen. Bas Bodzinga van Philadelpia laat een voorbeeld zien van een platform om mensen met verminderd arbeidsvermogen op een sympathieke en gemakkelijke manier onder de aandacht brengt bij werkgevers in de regio. In het platform Werken & Jij participeren op dit moment zes organisaties voor gehandicaptenzorg: Philadelphia, Siza, Pameijer, Middin, Triade en Amerpoort.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280