Toekomstige werknemer

Het doel van de Participatiewet en de Quotumwet is om mensen met beperkingen meer kansen te bieden op een betaalde baan. Ook zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kunnen mogelijkheden creëren om mensen met een beperking in hun eigen organisatie aan werk te helpen. Maar hoe vind je een geschikte nieuwe medewerker met beperkingen? Natuurlijk kun je op zoek gaan binnen je eigen organisatie naar cliënten. Maar ook buiten de eigen instelling zijn geschikte kandidaten te vinden. Denk bijvoorbeeld aan potentiële medewerkers met een zintuiglijke beperking of SW-medewerkers.

In het leernetwerk ‘VGN Participeert’ hebben 15 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg onder leiding van het SBCM met elkaar verkend hoe zij geschikte kandidaten kunnen vinden. Ook hebben ze gezocht naar manieren om de financiële businesscase te onderbouwen. Deze kennisuitwisseling heeft geleid tot de bijgevoegde verzameling instrumenten en handreikingen. De deelnemers van het netwerk hebben hier met succes gebruik van gemaakt.

Instrumenten bij Toekomstige Werknemer (klik op de linkjes, u vindt de instrumenten ook in de bijlage)

 

Uitgebreide informatie over deze handreikingen vindt u op de volgende websites:
www.Werkenenjij.nl
www.emma-at-work.nl
www.sbcm.nl

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn