Nieuws

Business model canvas

21 januari 2013

Een van de belangrijkste uitdagingen in de toekomstige Wmo is het ontwikkelen van nieuwe arrangementen voor mensen met een beperking. Aanbod op maat dat mensen zoveel mogelijk in hun kracht zet, maar ook past binnen de (financiële) gemeentelijke kaders. Hoe doe je dat en wat is ervoor nodig, zijn vragen die in het platform innovatie in de Wmo aan de orde komen. Het platform heeft de mogelijkheden van het business model canvas (canvas model) onderzocht. Een model om gestructureerd en systematisch producten en diensten te ontwerpen. Een model dat ook gemeenten gebruiken in het ontwikkelen van aanbod in de Wmo.

Centraal staat in het model de vraag van mensen en de toegevoegde waarde die een dienst of product daaraan bij kan dragen. Vervolgens wordt dan bekeken wat er voor nodig is om het te organiseren en welke kosten en opbrengsten er tegenover staan. Op deze wijze worden alle aspecten, of bouwstenen, van een product of dienst in samenhang in beeld gebracht. Dit biedt ook de mogelijkheid te onderzoeken wat er voor nodig is om bijvoorbeeld het product of dienst aan andere groepen aan te bieden. En hoe kan het product of dienst toch aangeboden worden als de opbrengsten nihil zijn.

In de bijlagen treft u meer informatie aan over het model:

  • Factsheet met beschrijving model
  • Canvas model in beeld
  • Model empathy map
  • Handreiking VNG met uitgebreidere beschrijving van model
  • Vragen bij de verschillende bouwstenen canvas model