Nieuws

Nieuw Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017

14 september 2017

Voor de afsluiting van boekjaar 2017 zijn er nieuwe versies van de Model Productieverantwoording Wmo en Model Productieverantwoording Jeugdwet voor zorgaanbieders beschikbaar. Ook is er een nieuwe versie van het Landelijk Accountantsprotocol voor de financiële productieverantwoording. 

wmo
Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017

Download de formats (Excel) van de Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017:


Landelijk Accountantsprotocol 2017

Download het Landelijk Accountantsprotocol:

Landelijk accountantsprotocol 2017 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet

Met de formats Model Productieverantwoording kunnen aanbieders eenduidig de geleverde zorg verantwoorden. Het landelijk accountantsprotocol is een algemeen controleprotocol dat wordt toegepast door de accountants van zorgaanbieders. Deze accountants maken een controleverklaring op basis van de productieverantwoording van de aanbieder.

Gemeentelijke controleaanpak

Gemeenten gebruiken de combinatie van de productieverantwoording van de aanbieder en de controleverklaring van de accountant van de aanbieder voor hun jaarrekening 2017. In de Handreiking Stappenplan gemeentelijke controleaanpak is beschreven hoe gemeenten de productieverantwoording en controleverklaring kunnen inzetten.
Het landelijk accountantsprotocol is ontwikkeld door deskundigen van brancheorganisaties, zorgaanbieders en gemeenten. Brancheorganisaties van aanbieders, de VNG en de NBA raden gemeenten en aanbieders aan het landelijk accountantsprotocol en de Model Productieverantwoording te gebruiken om zo administratieve lasten te beperken.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven op de i-Sociaal Domein Update blijft u op de hoogte van nieuws over het accountantsprotocol, de Model Productieverantwoording en andere onderwerpen rondom de informatievoorziening voor het sociaal domein. Aanmelden voor de i-Sociaal Domein Update

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga