Nieuws

Campagne zet zorgprofessional in het zonnetje

30 december 2014

Onder de noemer ‘wij bedanken onze medewerkers’ is VGN in nauwe samenwerking met Philadelphia een korte Nieuwjaarscampagne gestart, die alle zorgprofessionals bij instellingen in het zonnetje zet. De campagne bestaat uit een tekst die sterk appelleert aan de druk waaronder de professionals met name in de afgelopen periode, maar ook in de komende periode hun werk doen. De tekst, die ook staat gelinkt op vier pagina's van NU.nl, wordt flink gelezen en gedeeld via Twitter en Facebook. 

Het idee om alle instellingen een banner ter beschikking te stellen voor op de eigen website die linkt naar de volledige advertentietekst, is dus met enthousiasme opgepakt. Een groot deel van de VGN-instellingen heeft de banner op de eigen site geplaatst. Ook op social media kwam ‘het verkeer’ over de campagne snel op gang.

Met de campagne bedanken de werkgevers hun zorgprofessionals ook op een publieke manier. Door de plaatsing op NU.nl kan iedereen binnen en buiten de sector kennis nemen van de warme woorden die de instellingen voor hun medewerkers overhebben. De tekst van de advertentie heeft een lange houdbaarheid, zodat ook instellingen die pas na de jaarwisseling kans zien om mee te doen met de campagne, alsnog de banner op hun site kunnen plaatsen.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven