Nieuws

Campagne 'Zo geprikt'

Leestijd: 2 minuten
09 augustus 2023

In het najaar start weer de campagne voor de corona- en de griepvaccinatie. Als zorgorganisatie wil je graag dat je medewerkers zich laten inenten tegen corona en griep. Niet alleen om de cliënten te beschermen tegen een besmetting. Maar ook zichzelf, hun naasten en vooral ook hun collega’s. De werkdruk is vaak al hoog en als zorgprofessionals griep krijgen leidt dit tot een nog hogere werkdruk. Daarom is het belangrijk dat alle zorgprofessionals een goede afweging kunnen maken of zij wel, of toch geen griepvaccinatie willen. Hiervoor kun je gebruik maken van de materialen uit de centrale vaccinatiecampagne 'Zo geprikt'.

Campagne Zo geprikt

Griep en de gehandicaptenzorg 

Aangezien griep een besmettelijke ziekte van de luchtwegen is, is de kans op griep groter als mensen dicht op elkaar leven of werken. Omdat mensen in de gehandicaptenzorg vaak dicht in de buurt (moeten) komen bij elkaar én bij hun cliënten, is het verstandig als medewerkers een griepprik halen. Dat maakt hen minder vatbaar voor griep, waarmee zij ook mensen in hun directe omgeving beschermen, zoals collega’s, cliënten en familie. Mensen kunnen het virus namelijk ook verspreiden zonder zelf ziek te zijn - iets wat veel mensen vergeten. Vaccineren heeft dus zin en is niet alleen bedoeld voor kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.

Wat doet de griepvaccinatie?  

Een griepvaccinatie helpt voorkomen dat iemand ziek wordt of ernstige complicaties krijgt als gevolg van griep. Daarnaast verkort het de duur van de periode waarin iemand ziek is. 

Vaccinatiegraad

De afgelopen jaren steeg de vaccinatiegraad tegen griep gestaag. Maar vorig jaar was de belangstelling voor een griepvaccin fors lager. Mogelijk kwam dit omdat de coronavaccinatie vlak voor de griepvaccinatie werd aangeboden. Ook dit jaar worden zorgmedewerkers weer uitgenodigd voor de coronavaccinatie. Het is daarom des te belangrijker om in jouw organisatie aandacht te vragen voor de griepvaccinatie. Hiervoor kun je gebruik maken van de Toolkit Zo geprikt.

Een griepprik is niet verplicht. Iemand kiest altijd zelf om wel of niet van het aanbod gebruik te maken. Op de website van de RIVM  staat meer informatie over het halen van de griepprik. 

Informatie voor de zorgmedewerker over het halen van de griepprik 

In oktober en november krijgen zo'n zes miljoen mensen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik, namelijk mensen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden. Volgens de RIVM vallen hieronder onder andere mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Zorgmedewerkers krijgen niet standaard een oproep van de huisarts. Maar omdat velen van hen dagelijks met één van de kwetsbare groepen werken, krijgen zorgmedewerkers soms wel een oproep van hun werkgever. De organisatie waar je werkt kan met leveranciers afspraken maken om op locatie de griepprik aan medewerkers te bieden. Deze griepprik wordt door de verzekeraar of door de werkgever vergoed. Als je geen griepprik op locatie kan krijgen, is het vaak wel mogelijk om deze op kosten van je werkgever te halen bij je eigen huisarts. Informeer hierover bij je werkgever als je vragen hebt. Het is de bedoeling dat medewerkers die een oproep van de huisarts krijgen ook daadwerkelijk naar de huisarts gaan voor hun griepprik, en niet ingaan op een eventuele oproep van de werkgever om de griepprik op locatie te halen.

Ook heeft de Nederlandse Influenza Stichting heeft met een werkgroep van verpleegkundigen een onafhankelijk kennisdocument over vaccineren gemaakt, over “De zin en onzin van vaccineren”. Aan de hand van vragen uit de praktijk wordt vaccinatie uitgelegd op een laagdrempelige manier. Wat is de insteek en het doel? Hoe werk je ermee? Wat maakt vaccineren een lastig onderwerp? We praten over griep en corona, mis- en desinformatie, bijwerkingen en risico’s. Kortom, het gaat over de zin en onzin van vaccineren. 

Toolkit campagnemateriaal Zo geprikt

In de toolkit Zogeprikt wordt campagnemateriaal beschikbaar gesteld die zorgorganisaties kunnen gebruiken om hun medewerkers te informeren over de griepprik en de coronavaccinatie. Hierin vind je posters, feiten, fabels, en een FAQ. Met het wachtwoord griepprik2023 kun je deze toolkit downloaden.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: