Nieuws

CAO-onderhandelingen gehandicaptenzorg in februari van start

29 januari 2014

De CAO Gehandicaptenzorg loopt tot en met 28 februari van dit jaar. Op 10 februari 2014 starten de formele CAO-onderhandelingen met de onderhandelingspartners Abvakabo FNV, CNV Publieke zaak, NU’91 en FBZ.

Het afgelopen half jaar zijn ter voorbereiding op de nieuwe CAO diverse besprekingen met bestuursleden en directeuren personeelszaken georganiseerd. Deze gesprekken hebben onder andere geleid tot de nota arbeidsvoorwaarden die de ALV in november 2013 heeft vastgesteld. Deze nota is richtinggevend voor onze CAO inzet.

Op 8 januari heeft de ALV ingestemd met het mandaat voor de nieuwe CAO en 22 januari heeft ook MEE Nederland het mandaat verleend.

U vindt de samenvatting van de nota arbeidsvoorwaarden in de bijlage.

Deze pagina is een onderdeel van: