Nieuws

CAO-onderhandelingen gestart

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO gehandicaptenzorg zijn op maandag 4 februari gestart. De huidige CAO loopt af op 31 maart van dit jaar. Meteen bij aanvang gaf de VGN aan veel waarde te hechten aan het werkplezier onder professionals. Hierbij past een CAO met goede arbeidsvoorwaarden en voldoende aandacht voor de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers.

Uit onderzoek van het arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn komt naar voren dat de sector gehandicaptenzorg blijft groeien. In de afgelopen drie jaar is het aantal medewerkers met 13.000 toegenomen tot ruim 176.000. Onderzoek van Effectory wijst bovendien uit dat de meest betrokken medewerkers in de gehandicaptenzorg werken.

Er zijn echter ook zorgen. Door de krapte op de arbeidsmarkt neemt de werkdruk toe en stijgt het ziekteverzuim. De werkgevers in de gehandicaptenzorg betrekken de medewerkers bij hun zoektocht naar oplossingen voor deze problemen.

Ook voor vakorganisaties staat de aanpak van werkdruk hoog op de agenda, bleek voorts tijdens de inleidende onderhandelingen, die op 5 maart een vervolg krijgen.

 

Deze pagina is een onderdeel van: