Nieuws

Centrale coördinatie voor landelijke afhandeling van knelpunten

01 mei 2015

De veranderingen in het zorgstelsel leiden tot forse wijzigingen in de inrichting van de administratieve processen en de ICT, zowel bij de aanbieders van zorg als bij de gemeenten waarin zij actief zijn. De nieuwe werkwijzen leiden tot een scala aan acute en minder acute knelpunten, die op dit moment binnen komen bij aparte organisaties. Om de afhandeling van vragen en het oplossen van knelpunten te stroomlijnen werken de zorgaanbieders (verenigd in iZA) en de gemeenten (verenigd in de VNG) samen in de zogeheten overleg Knelpunten in de Keten (KIK).

Wat gebeurt er nu?
Nu zijn er nog verschillende loketten voor zorgaanbieders en gemeenten. Voor de Wmo- en Jw-domeinen, bij voorbeeld, komen de vragen van zorgaanbieders binnen bij Vecozo, terwijl die van de gemeenten, voor dezelfde domeinen, binnenkomen bij het IB (InlichtingenBureau). Vragen over en voor de correcte afhandeling van de Wlz komen binnen bij het Zorginstituut Nederland. Met grote regelmaat verwijzen de verschillende helpdesks naar elkaar, met als gevolg dat de vraag van de individuele zorgaanbieder als een pingpong-bal heen en weer blijft stuiteren. De vraag wordt dan gewoonweg niet beantwoord en het knelpunt wordt niet opgelost.

Aan het werk
Dit is ongewenst en met het KIK wordt een efficiënte afstemming gerealiseerd, waarbij voorkomen wordt dat de vraag of het knelpunt blijft pingpongen. Het KIK-team is zo samengesteld dat het zorgaanbieders en gemeenten ondersteuning biedt bij het oplossen van actuele knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling die zijn ontstaan ten gevolge van de hervorming langdurige zorg. Deze ondersteuning door het KIK-team bestaat uit het verzamelen, vastleggen, bijhouden, afstemmen, toewijzen en oplossen van knelpunten door gezamenlijke analyse, borging bij ketenpartijen en uitvoeringsorganisaties en communicatie.

Centraal contact
Het KIK-team vormt een centraal en eenduidig contactpunt voor knelpunten die momenteel door gemeenten en zorgaanbieders gemeld worden via de verschillende gremia (servicedesks, regiobijeenkomsten, accountmanagers, brancheorganisaties etc.) aan de verschillende organisaties (VNG, KING/IB, Vecozo, SVB, CAK, Project iZA, Zorginstituut Nederland).

Zorgaanbieders
Met ingang van 1 mei 2015 is het KIK – voor zorgaanbieders - rechtstreeks bereikbaar via e-mailadres: knelpunt@projectiza.nl.

Het KIK was voorheen bekend onder de naam Centrale Coördinatie Knelpunten Decentralisatie (CCKD).

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga