Nieuws

Certificaat Leergang EMB voor Amarant

03 augustus 2012

VGN-instelling Amarant ontving in maart 2012 het SOEC-certificaat voor haar Leergang EMB. Amarant Academie voldoet aan de normen die in de gehandicaptenzorg aan bij- en nascholingstrajecten worden gesteld.

De opleiding Leergang EMB sluit aan bij de onderstaande onderdelen uit het competentiegebouw in de gehandicaptenzorg.

  • A1: De begeleider EMB is in staat via verdieping en analyse de behoefte en mogelijkheden van de cliënt duidelijk te krijgen zodat de ondersteuning aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
  • A2: De begeleider EMB is in staat om het gedrag, de gezondheidssituatie en de ontwikkelingen van de EMB-cliënt te observeren en veranderingen te signaleren en de dagelijkse begeleiding hierop aan te passen, waardoor zij het begeleidingsplan kan opstellen en steeds kan aanpassen aan de behoefte en de situatie van de cliënt.
  • B3: De begeleider EMB is bereid en in staat om een relatie op te bouwen met de EMB-cliënt, zodat de EMB-cliënt invloed kan uitoefenen op zijn leven, de omgeving en de dingen die met de cliënt gebeuren.
  • B4: De begeleider EMB is in staat een netwerk op te bouwen en/of te onderhouden voor de cliënt en is intermediair bij contacten met de cliënt.
  • B5: De begeleider EMB is in staat om diverse methoden, technieken en vormen van communicatie in te zetten in het contact met de cliënt.
  • E6: De begeleider EMB is in staat de cliënt zo te activeren en te stimuleren dat deze de mogelijkheden heeft om zich optimaal te ontwikkelen.
  • E7: De begeleider EMB is in staat de cliënt te ondersteunen op verschillende leefgebieden zoals ADL, dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding.

U vindt het certificaat in de bijlage.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: