Nieuws

Certificaat Leergang Licht Verstandelijke Beperking voor Koraalgroep

03 augustus 2012

VGN-instelling Koraalgroep ontving in oktober 2010 het SOEC-certificaat voor haar Leergang Licht Verstandelijke Beperking. De leergang voldoet aan de normen die in de gehandicaptenzorg aan bij- en nascholingstrajecten worden gesteld.

De opleiding Leergang Licht Verstandelijke Beperking sluit aan bij de onderdelen uit het competentiegebouw in de gehandicaptenzorg. Deze onderdelen leest u op het certificaat (bijlage).

Over SOEC
Veel bij- en nascholingstrajecten worden door gehandicaptenzorginstellingen zelf, al dan niet in samenwerking met opleidings- of kennisinstituten, ontwikkeld waardoor de kwaliteit van de opleiding niet objectief wordt gewaarborgd. Reden voor de VGN om de Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC) op te richten. SOEC heeft tot doel om de kwaliteit van de bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg objectief vast te stellen door het beoordelen en al of niet erkennen van bij- en nascholingstrajecten voor op de gehandicaptenzorg.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: