Certificaat voor de 'Training medicatie toedienen' van Dichterbij

De VGN-instelling Dichterbij heeft het SOEC-certificaat ontvangen voor de 'Training medicatie toedienen'. Deze Opleiding voldoet hiermee aan de normen die in de gehandicaptenzorg aan bij- en nascholingstrajecten worden gesteld.

De 'Training medicatie toedienen' sluit aan bij de onderdelen uit het competentiegebouw in de gehandicaptenzorg. Deze onderdelen leest u op het certificaat (bijlage).

Over SOEC
Veel bij- en nascholingstrajecten worden door gehandicaptenzorginstellingen zelf, al dan niet in samenwerking met opleidings- of kennisinstituten, ontwikkeld waardoor de kwaliteit van de opleiding niet objectief wordt gewaarborgd. Reden voor de VGN om de Stichting Opleidings Erkenningen Care (SOEC) op te richten.

SOEC heeft tot doel om de kwaliteit van de bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg objectief vast te stellen door het beoordelen en al of niet erkennen van bij- en nascholingstrajecten voor op de gehandicaptenzorg. 

Deze pagina is een onderdeel van