Nieuws

Certificaat voor opleiding Epilepsie van ROOT

03 december 2012

VGN-instelling ROOT ontving in oktober 2012 het SOEC-certificaat voor de opleiding Epilepsie. De leergang voldoet hiermee aan de normen die in de gehandicaptenzorg aan bij- en nascholingstrajecten worden gesteld.

De opleiding Epilepsie sluit aan bij de onderdelen uit het competentiegebouw in de gehandicaptenzorg. Deze onderdelen leest u op het certificaat (bijlage).

Over SOEC
Veel bij- en nascholingstrajecten worden door gehandicaptenzorginstellingen zelf, al dan niet in samenwerking met opleidings- of kennisinstituten, ontwikkeld waardoor de kwaliteit van de opleiding niet objectief wordt gewaarborgd. Reden voor de VGN om de Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC) op te richten.

SOEC heeft tot doel om de kwaliteit van de bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg objectief vast te stellen door het beoordelen en al of niet erkennen van bij- en nascholingstrajecten voor op de gehandicaptenzorg.

Deze pagina is een onderdeel van: