Certificaat voor Specialistisch traject Voorbehouden en Risicovolle handelingen van Zuidwester

VGN-instelling Zuidwester ontving in augustus 2015 het SOEC-certificaat voor het Specialistisch traject Voorbehouden en Risicovolle handelingen. Het Specialistisch traject Voorbehouden en Risicovolle handelingen voldoet hiermee aan de normen die in de gehandicaptenzorg aan bij- en nascholingstrajecten worden gesteld.

Het Specialistisch traject Voorbehouden en Risicovolle handelingen sluit aan bij de onderdelen uit het competentiegebouw in de gehandicaptenzorg. Deze onderdelen leest u op het certificaat (bijlage).

Over SOEC

Veel bij- en nascholingstrajecten worden door gehandicaptenzorginstellingen zelf, al dan niet in samenwerking met opleidings- of kennisinstituten, ontwikkeld waardoor de kwaliteit van de opleiding niet objectief wordt gewaarborgd. Reden voor de VGN om de Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC) op te richten.

SOEC heeft tot doel om de kwaliteit van de bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg objectief vast te stellen door het beoordelen en al of niet erkennen van bij- en nascholingstrajecten voor op de gehandicaptenzorg.

Zuidwester certificaat Voorbehouden en Risicovolle handelingen

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van