Nieuws van leden

Certificaat voor Specialistische leergang Ouderenzorg van De Lichtenvoorde

03 september 2015

VGN-instelling De Lichtenvoorde ontving in augustus 2015 het SOEC-certificaat voor de Specialistische leergang Ouderenzorg. De Specialistische leergang Ouderenzorg voldoet hiermee aan de normen die in de gehandicaptenzorg aan bij- en nascholingstrajecten worden gesteld.

De Specialistische leergang Ouderenzorg sluit aan bij de onderdelen uit het competentiegebouw in de gehandicaptenzorg. Deze onderdelen leest u op het certificaat (bijlage).

Over SOEC

Veel bij- en nascholingstrajecten worden door gehandicaptenzorginstellingen zelf, al dan niet in samenwerking met opleidings- of kennisinstituten, ontwikkeld waardoor de kwaliteit van de opleiding niet objectief wordt gewaarborgd. Reden voor de VGN om de Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC) op te richten.

SOEC heeft tot doel om de kwaliteit van de bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg objectief vast te stellen door het beoordelen en al of niet erkennen van bij- en nascholingstrajecten voor op de gehandicaptenzorg.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn