Nieuws

CG-Raad en Platform VG op Verkiezingstour 'Ja, het kan!’

24 augustus 2012

Maandag 20 augustus is de ‘Ja, het kan verkiezingstour’ van CG-Raad en Platform VG van start gegaan. Met een speciale verkiezingsbus bezoeken CG-Raad en Platform VG prominente politici in hun woonplaats. Tijdens de tour brengen CG-Raad en Platform VG de politieke wensen van mensen met een beperking voor het voetlicht. Met ‘Ja, het kan’ geven CG-Raad en Platform VG aan dat veel oplossingen binnen handbereik liggen en dat de tijd rijp is om ze te realiseren. Speciale aandacht is er voor werk, onderwijs, toegankelijkheid en zorg.

Angelique van Dam, directeur van de CG-Raad, en Wim Drooger, directeur van Platform VG, gaan met de politicus in gesprek. Wat gaan de verschillende politieke partijen de komende jaren realiseren voor mensen met een beperking? 
Daarnaast maakt de politicus kennis met een ervaringsdeskundige die vertelt over zijn of haar dagelijkse leven. Hij of zij legt aan de politicus uit wat er voor geregeld moet worden, of geregeld moet blijven, om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving.
Tot slot nodigen ze de politicus uit op het zogenaamde ‘Pad der Beperkingen’ zelf te ervaren wat het betekent als je blind of doof bent, in een rolstoel zit of een verstandelijke beperking hebt. 

CG-Raad en Platform VG nodigen iedereen uit bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn en te luisteren naar wat de politiek voor mensen met een beperking de komende jaren wil realiseren.

Overzicht bijeenkomsten
De volgende bijeenkomsten staand gepland: 
• 28 augustus - D’66: Paul van Meenen (plaats 7) in Leiden, Stadhuisplein, aanvang 12.30 uur
• 31 augustus - SP: Renske Leijten (plaats 2) in Haarlem, Grote Markt, aanvang 13.30 uur
• 3 september - ChristenUnie: Anja Haga (plaats 8) in Leeuwarden, locatie en tijd volgen nog
• 7 september - PvdA: Jetta Klijnsma (plaats 2) in Den Haag, Plein, aanvang 11.00 uur.

Eerder zijn Kees van der Staaij (SGP) in Zoetermeer, Linda Voortman (GroenLinks) in Utrecht en Mona Keijzer ( CDA ) in Purmerend bezocht.

Gedoogpartner PVV heeft deelname aan de ‘Ja, het kan’ verkiezingstour afgeslagen. Met de VVD is nog geen definitieve afspraak gemaakt.