Nieuws

‘Veel gehandicapten slachtoffer van huurverhoging’

14 mei 2013

Veel mensen met een beperking komen financieel in de knel vanwege de extra huurverhoging die per 1 juli in gaat. De uitzonderingsregeling die in het leven is geroepen voor kwetsbare groepen, moet worden uitgebreid. Dat schrijven Platform VG, de CG-Raad en de Nederlandse Woonbond in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de huidige uitzonderingsregeling krijgen veel chronisch zieken en gehandicapten toch te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale huurwoningen. Mensen met een beperking moeten minimaal tien uur zorg vanuit de AWBZ krijgen om binnen de uitzonderingsregeling te vallen. Door bezuinigingen en omdat de aanwezigheid van een mantelzorger zwaarder gaat tellen, worden indicaties lager dan die tien uur. Gevolg is dat meer mensen buiten de regeling vallen. De uitzonderingsregeling moet daarom worden verruimd, vinden Platform VG en de CG-Raad en de Nederlandse Woonbond.

Doorstromen

Eind april maakte de minister bekend dat er groepen zijn voor wie het niet logisch is om vanuit een sociale huurwoning door te stromen naar een duurdere woning of een koopwoning vanwege een hoger inkomen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een beperking, bij wie het huis geheel is aangepast. Huurders met een huishoudinkomen boven de 33.614 euro kunnen een huurverhoging van 4,5 procent krijgen. Inkomens boven de 43.000 euro kunnen rekenen op een verhoging van 6,5 procent.

Brief

De drie organisaties vinden dat de afbakening voor de uitzonderingen te strikt is. Zij vragen in een brief aan de Kamerleden ook andere groepen toe te voegen, waarvan niet gevraagd kan worden dat zij 'doorstromen' naar een andere woning. Ook moet meer rekening gehouden worden met de aanwezigheid van mantelzorgers.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: