Nieuws

CIZ doet geen huisbezoeken meer door corona

16 maart 2020

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft haar werkwijze aangepast in verband met de vergaande maatregelen door het coronavirus. De medewerkers van het CIZ leggen geen huisbezoeken meer af en nemen contact op met de aanvragers om hen hierover te informeren. In overleg wordt bekeken of het mogelijk is om het huisbezoek te vervangen door een telefonische afspraak, een afspraak via Skype of via FaceTime.

cis

Het gaat om bezoeken in de thuissituatie en bij zorgaanbieders. Deze maatregel komt voort uit het advies van het RIVM om geen kwetsbare mensen te bezoeken. Externe bijeenkomsten die het CIZ organiseert en andere face-to-face afspraken gaan eveneens niet door.

Huisbezoeken Wet zorg en dwang
Ook bij aanvragen in het kader van de Wet zorg en dwang, artikel 21, worden geen huisbezoeken meer gedaan. In deze situaties zoeken de medewerkers van het CIZ maximaal naar mogelijkheden om alsnog de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Bijvoorbeeld door telefonisch contact, via Skype of FaceTime. Als dat niet mogelijk blijkt en de cliënt toch in persoon gezien moet worden, wordt de aanvraag tijdelijk opgeschort. Dit betekent dat de aanvraag wordt uitgesteld. Zodra het weer mogelijk is huisbezoeken af te leggen, wordt de aanvraag alsnog afgehandeld.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is geïnformeerd over deze werkwijze. Eerder gold al een afspraak met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat in crisissituaties zorgaanbieders toch al iemand konden opnemen terwijl het CIZ de Wzd-status nog niet had vastgesteld. Het CIZ moest dan binnen twee weken alsnog deze status vaststellen, conform de termijn die geldt binnen de Wet Langdurige Zorg bij spoedsituaties. Uiteraard geldt bovenstaande werkwijze onder de voorwaarde dat, zodra het weer mogelijk is, het CIZ alsnog de situatie van de betreffende cliënt in persoon beoordelen.

Deze maatregelen gelden tot en met 6 april. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude