Cliënten Odion trekken aan de bel

"Help ons mee de bezuiniging op cliëntenvervoer van tafel te krijgen, zodat mensen met een beperking hun dagbesteding kunnen blijven invullen." Deze oproep doen cliënten van de Thema Actiegroep Vervoer van VGN-instelling Odion in een brief aan de minister van VWS, de politiek en gemeenten. "Straks kunnen wij niet meer hetzelfde werk doen, omdat we alleen nog maar naar het dichtstbijzijnde activiteitencentrum kunnen gaan met een beperkt werk- of activiteitenaanbod."

In de brief schrijven de cliënten dat zij ervan overtuigd zijn dat de maatregel hogere kosten met zich meebrengt dan de besparing die de regering beoogt. Thuiszittende cliënten hebben namelijk altijd begeleiding en verzorging nodig.

Cliënten van Odion zijn ook een handtekeningenactie gestart die ze naar de Haagse politiek gaan sturen. De brief van de Thema Actiegroep Vervoer vindt u in de bijlage.

Achtergrond

In het Lenteakkoord bezuinigt het kabinet 150 miljoen op ververvoer voor cliënten naar dagbesteding. Vanaf 2013 wordt dit bedrag (gemiddeld) gehalveerd van € 16,- naar € 8,-. Dat betekent dat cliënten straks niet meer naar dagbesteding kunnen worden vervoerd. "Hele levens worden daarmee ontregeld. Levens van mensen die niet zielig zijn, maar wel kwetsbaar." 

Deze pagina is een onderdeel van