Vervoer dagbesteding onverminderd in media

De media besteden onverminderd aandacht aan het vervoer naar dagbesteding. Volgens het Lenteakkoord wordt er fors bezuinigd op dit vervoer. De VGN verloor een kort geding over deze kwestie. De bezuiniging zal zeker consequenties hebben voor VGN-leden en hun cliënten. VGN-lid De Noorderbrug geeft aan locaties te moeten sluiten.

Een van de bezuinigingen uit het Lenteakkoord betreft het vervoer van en naar dagbesteding. Het gaat om € 150 miljoen. De vergoedingen aan de instellingen voor dit vervoer worden meer dan gehalveerd en zijn niet meer kostendekkend. De VGN spande hierover een kort geding aan, maar werd door de rechter niet in het gelijk gesteld. De rechter baseerde zijn uitspraak op de uitkomst van een onderzoek van PwC dat één op de zes instellingen dit vervoer kan regelen voor de gehalveerde tarieven die door de NZa zijn vastgesteld. Bestuurder Henk Steen van VGN-lid Odion in een ingezonden brief in de Volkskrant van 7 augustus 2012 schetst deze redenatie: 'Er zijn instellingen die hun cliënten voor 8 euro kunnen vervoeren. U bent een zorginstelling, dus u kun uw cliënten ook voor dat bedrag vervoeren.' De VGN is verbaasd dat de uitzondering tot regel wordt verheven en dat alle instellingen over één kam worden geschoren. Er wordt voorbij gegaan aan de grote variatie van instellingen in termen van cliëntenpopulatie en van mate van deconcentratie.

Onderzoek
De VGN onderzoekt momenteel hoe het kan dat sommige  instellingen blijkbaar voor minder dan  € 8 per dag per cliënt het vervoer van en naar de dagbesteding kunnen regelen, welke factoren c.q. specifieke kenmerken kennelijk mogelijk maken dat (een klein deel van) de VGN-leden rendabel kan werken met de nieuwe tarieven.
Mogelijk volgt een inventarisatie van de mogelijke gevolgen van de maatregel.

Sluiten
VGN-lid De Noorderbrug verschijnt regelmatig in diverse media. Zij ziet zich genoodzaakt een aantal dagopvangcentra per 1 januari 2013 te sluiten. Directeur Marianne van der Harten zegt in een groot artikel in de Volkskrant van 6 augustus 2012: 'Het overgrote deel van de bezoekers van de dagopvangcentra komt met het taxivervoer. Als zij niet meer kunnen komen, kunnen de centra niet meer uit en moeten ze sluiten. Een andere oplossing is er niet.'

Volkskrant 20120806

Deze pagina is een onderdeel van