Nieuws

Cliëntenfolders over bezwaar-, klacht- en tuchtprocedures

12 juni 2017

Vanuit het programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) zijn twee cliëntbrochures gemaakt over bezwaar-, klacht- en tuchtrechtprocedures jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met LOC en AKJ en getoetst bij cliënten.

Gezin in handen

Omdat het complexe materie is die zich niet volledig in een brochure laat vatten, is het advies aan cliënten in de brochure om hulp te zoeken bij het indienen van een klacht. Er is gekozen voor twee brochures: een beknopte drukwerkversie en een digitale, uitgebreidere, versie.
De beknopte brochure is een drukwerkversie met beknopte informatie. Organisaties kunnen zelf besluiten deze versie te laten drukken en aan te bieden aan cliënten. Vanuit PJ&J zal geen drukwerk worden verzorgd.
De tweede brochure is een uitgebreidere digitale versie. Hierin komt het eerste deel overeen met de drukwerkversie. Het tweede deel biedt aanvullende informatie.

De brochures is ook te vinden op de website van PJ&J: http://professionaliseringjeugdhulp.nl/overig/clienten/

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: