Nieuws

Nieuwsbrief PPJ: Breng de dialoog op gang

12 februari 2019

Goede samenwerking is een belangrijk ingrediënt voor het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulpverlening. Gemeenten leveren daaraan een belangrijke bijdrage. De nieuwsbrief  van januari 2019 van Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) laat zien dat het project 1Gezin1Plan een mooi voorbeeld is van het stimuleren van goede samenwerking in wijkteams. Gemeenten, aanbieders en ketenpartners kijken in dialoogsessies wat nodig is om één gezin, één plan in de praktijk beter te laten werken. 

medezeggenschap

De intentie van de dialoogsessie is om echt met elkaar in gesprek te gaan over ervaringen. Wat loopt goed en wil men vooral blijven doen en wat kan beter? De werkbladen ondersteunen de opbouw van de dialoog. Deze zijn naar eigen inzicht en behoefte te gebruiken.

Bekijk de handleiding voor een dialoogsessie 

Verder in deze nieuwsbrief:

Werk vanuit dezelfde waarden

De kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren is een proces dat veel meer kans op succes heeft als iedereen vanuit dezelfde waarden denkt en werkt. Maar welke zijn dat? En heeft iedereen dit helder voor ogen? Met de mini-canon ga je hierover met elkaar in gesprek. Wat kan jij vanuit jouw rol doen om de kwaliteit van de jeugdhulp verder te versterken? Wat zijn jouw belangrijkste uitgangspunten bij verdere professionalisering van de jeugdhulp? Waar kunnen - en moeten we samenwerken?

De canon levert een totaaloverzicht aan waarden op waarmee je samen bepaalt hoe je het samenspel van professionalisering met elkaar wilt vormgeven. Lees verder 

Investeer in samenwerken

Goede samenwerking is een belangrijk ingrediënt voor het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulpverlening. Gemeenten leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Het project 1Gezin1Plan is een mooi voorbeeld van het stimuleren van goede samenwerking in wijkteams. Gemeenten, aanbieders en ketenpartners kijken in dialoogsessies wat nodig is om één gezin, één plan in de praktijk beter te laten werken.

De intentie van de dialoogsessie is om echt met elkaar in gesprek te gaan over ervaringen. Wat loopt goed en wil men vooral blijven doen en wat kan beter? De werkbladen ondersteunen de opbouw van de dialoog. Deze zijn naar eigen inzicht en behoefte te gebruiken.

Bekijk de handleiding voor een dialoogsessie 
Lees verder

De norm: een close-up

De norm van de verantwoorde werktoedeling geldt altijd als het gaat om jeugdhulpaanbieders die beroepsmatig hulp of begeleiding bieden. Of die hulp of begeleiding nu door de gemeente is ingekocht als zorg in natura, of dat het via een persoonsgebonden budget is ingezet: dat maakt niets uit. Ook zzp'ers die jeugdhulp bieden, zijn gebonden aan deze norm. Het Kwaliteitskader Jeugd helpt om voor dit onderdeel van de norm een goede afweging te maken. 
Wat weet jij van de norm verantwoorde werktoedeling? Test je kennis

Cliëntgericht werken: ga met je team aan de slag

Cliëntgericht werken is een van de negen uitgangspunten van het Kwaliteitskader Jeugd om zo de best mogelijke hulp te kunnen bieden. Het cliëntenperspectief is leidend. Wat vraagt dit van jou en je team? Dat maak je snel inzichtelijk met een handige tool: de sleutelkaartjes. Op de kaartjes staan adviezen van cliënten en professionals. Je kunt de sleutels inzetten om met collega's in gesprek te gaan over wat voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en (pleeg)ouders belangrijk is in de hulpverlening.

Download de sleutelkaartjes 

Lees verder 

Magazine

Heb je het magazine ‘Samen werken aan professionalisering’ al gelezen? In het magazine vind je belangrijke informatie en tools voor professionals, gemeenten en aanbieders. Je kunt het gratis magazine nog bestellen via info@professionaliseringjeugdhulp.nl of bekijk de digitale versie. 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: