Nieuws

Cliëntenorganisaties geven wethouders communicatietips

12 november 2014

Om gemeenten te helpen in hun nieuwe ondersteuningstaak stuurden negen landelijke cliëntenorganisaties een gezamenlijke brief met aanbevelingen (zie bijlage) aan Wmo-wethouders en Wmo-raden. Daarin doen zij aanbevelingen voor gemeentelijke voorlichtingscampagnes.

De cliëntenorganisaties baseren hun aanbevelingen op het resultaat van hun eigen onderzoek 'Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd?' Ruim drieduizend cliënten die nu AWBZ-zorg krijgen, maar vanaf 2015 voor hun zorg bij de gemeente moeten aankloppen, deden hieraan mee.

Uit de raadpleging blijkt dat cliënten de informatieverstrekking op tal van punten nog niet goed scoren, met name als het gaat om persoonlijke consequenties. De cliëntenorganisaties geven  gemeenten daarom bijvoorbeeld het advies om bij voorkeur in persoonlijke gesprekken aan te geven wat er voor een cliënt verandert in de nieuwe situatie.

De negen betrokken organisaties zijn: ouderenkoepel CSO, de koepelorganisatie van mensen met een beperking Ieder(in), Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz, Mezzo (mantelzorgers), Patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Zij werken samen binnen het programma Aandacht voor iedereen (AVI) om Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en gemeenten voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten.

Bron: www.hervorminglangdurigezorg.nl

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven