Nieuws

Cliëntenorganisaties starten raadpleging 'Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?'

04 september 2014

Negen cliëntenorganisaties willen graag weten hoe hoe hun achterbannen tot nu toe geïnformeerd zijn over de aanstaande veranderingen in de zorg. Onder de noemer 'Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?' roepen ze iedereen die met deze veranderingen te maken heeft op om mee te doen aan de digitale raadpleging.

Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Vanaf 1 januari moeten ze voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij de gemeente.

De raadpleging 'Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?' loopt van 4 september tot 4 oktober. Ze is gericht op iedereen die met de veranderingen in de zorg te maken heeft, dus ook op mantelzorgers. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Mensen die hun ervaringen liever telefonisch doorgeven, kunnen bellen met 030-29 16 777 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur).

Programma ‘Aandacht voor iedereen’

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma werken negen organisaties samen om alle betrokken partijen goed voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten. De negen organisaties zijn: ouderenkoepel CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland.