Nieuws

Ieder(in) krijgt groen licht voor programma Zorg Verandert

20 augustus 2014

Het ministerie van VWS heeft Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, groen licht gegeven voor uitvoering van het programma ‘Zorg Verandert’. In het programma werken cliëntenorganisaties met elkaar samen om de eigen regie van mensen te versterken. Het programma informeert en helpt mensen, en hun omgeving, die (in de toekomst) zorg of ondersteuning nodig hebben.

Samenwerkende cliëntenorganisaties
In het programma werken cliëntenorganisaties met elkaar samen om de eigen regie van mensen te versterken: Landelijk Platform GGz, CSO (Koepel van ouderenorganisaties), LOC (Zeggenschap in zorg), LSR (Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap), Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland en Per Saldo. Ieder(in) is de penvoerder van het programma.


Aftrap

Op 22 september 2014 start het programma met een provinciale bijeenkomst in Almere, waarna tot half november nog elf bijeenkomsten volgen. Hierin praat Zorg Verandert Wmo-raadsleden, belangenbehartigers, cliëntondersteuners, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers bij over de veranderingen en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden.


Wat doet Zorg Verandert?

Op 1 januari 2015 verandert de organisatie en financiering van de langdurige zorg. Het programma Zorg Verandert, voorheen werktitel In voor Burgers, wil de eigen regie versterken van mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag en hun omgeving. Zodat ze hun eigen weg kunnen vinden in het nieuwe zorgstelsel en in staat zijn om te bepalen wat zij zelf of samen met anderen kunnen doen. Dit doet het programma door bijeenkomsten te organiseren waarin het gesprek tussen mensen op gang wordt gebracht.

Tijdens deze bijeenkomsten legt het programma natuurlijk ook toe wat er precies verandert in 2015. Ook komt aan de orde wat de veranderingen concreet betekenen voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en hun omgeving.

Monitor
Het programma voert ook een landelijke monitor uit. Via gespreksbijeenkomsten, panels en een landelijk signaalpunt brengt het programma in kaart hoe de veranderingen verlopen en of mensen niet in de problemen komen. Kortom, wat er goed gaat en wat beter kan. Zorg Verandert heeft een sterke signaalfunctie en zit direct aan tafel met het ministerie en andere relevante beleidsmakers.


Provinciale bijeenkomsten

De twaalf provinciale bijeenkomsten richten zich vooral op de omgeving van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals belangenbehartigers, vertegenwoordigers, vrijwilligers of mantelzorgers. Mogelijk verandert op 1 januari 2015 ook iets voor hen.

Wilt u weten wat er verandert en hoe u zich hierop kunt voorbereiden? Maar ook wat u zelf of samen met anderen kunt doen? Bezoek dan een provinciale bijeenkomst van Zorg Verandert. In presentaties en workshops geven professionals antwoord op uw vragen. Op de startbijeenkomst van 22 september is Illya Soffer, directeur van Ieder(in), aanwezig om vragen te beantwoorden.

Meer informatie en aanmelden
In de vooraankondiging vindt u meer informatie over de data en locaties van de bijeenkomsten, het programma en de workshops. Ook kunt u de tijdelijke website van Zorg Verandert raadplegen. Op 22 september 2014 gaat de officiële website van Zorg Verandert live.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen