Nieuws

Cliëntenorganisaties vormen “kwaliteitsvierspan”

07 april 2017

KansPlus (belangennetwerk verstandelijk gehandicapten), LFB, LSR (het Landelijke Steunpunt (Mede)Zeggenschap) en hun koepelorganisatie Ieder(in) gaan samenwerken ten behoeve van een betere kwaliteit van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De vier organisaties, KansPlus, LFB, LSR en Ieder(in), zijn van mening dat ze meer kunnen betekenen voor deze doelgroep als ze elkaars deskundigheid en subsidiemiddelen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten en verantwoorden.

Hoog op de agenda staan onder meer het versterken van de positie van de cliënt en hun familie in de instelling en het versterken van de deskundigheid van de zorgprofessionals. Hiervoor zijn in de afgelopen maand actiepunten uitgewerkt in concrete plannen van aanpak.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: