Nieuws

College opent meldpunt voor toegankelijke verkiezingen

14 maart 2017

Het College voor de Rechten van de Mens lanceert van 13 tot en met 22 maart het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Volgens het VN-verdrag handicap moet iedereen met een beperking zonder obstakels kunnen stemmen. Stemlokalen, stemhokjes, stembiljetten en informatie over de verkiezingen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dit is echter nog niet vanzelfsprekend.

Net als de VGN wil het College dat de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 volledig toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom onderzoekt het College welke obstakels mensen met een beperking tegenkomen bij de landelijke verkiezingen van 15 maart. Zo wordt beter zichtbaar wat er nog verbeterd moet worden. Want iedere stem telt, zeker ook die van mensen met een beperking. Via een online meldpunt kunnen mensen melding doen van zowel problemen bij het stemmen als oplossingen hiervoor.

Stemmen voor iedereen

Het College ontvangt signalen dat mensen met een beperking problemen ervaren bij het uitoefenen van hun kiesrecht. Verkiezingsprogramma’s van politieke partijen zijn vaak niet begrijpelijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook zijn sommige stemlokalen niet toegankelijk met een rolstoel. Deze signalen zijn voor het College aanleiding om de toegankelijkheid van de aankomende verkiezingen voor mensen met een visuele, lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische aandoening in kaart te brengen.

VN-verdrag handicap

Volgens het VN-verdrag handicap hebben mensen met een beperking het recht om deel te nemen aan het politieke en openbare leven. Dit betekent onder meer dat het geen probleem voor hen moet zijn om te stemmen. Verkiezingen moeten dus voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is pas het geval als:

  • iedereen begrijpt dat je mag stemmen;
  • iedereen begrijpt hoe je kunt stemmen;
  • iedereen een stemlokaal in de buurt heeft;
  • iedereen het stemlokaal kan bereiken en betreden;
  • iedereen het stembiljet kan invullen en inleveren;
  • iedereen de standpunten van de politieke partijen kan begrijpen.
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: