Nieuws

Compensatie transitievergoeding alleen bij einde contract na 2 jaar ziekte

Leestijd: 2 minuten
18 februari 2022

De werkgever heeft geen recht op compensatie van de transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer is beëindigd voordat de periode van 104 weken ziekte is verstreken. Dit heeft de Minister van SZW laten weten in antwoord op Kamervragen.

Geld

Om in aanmerking te komen voor compensatie van de transitievergoeding, is vereist dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd nadat de periode van twee jaar ziekte is verstreken. Dit volgt uit artikel 7:673e Burgerlijk Wetboek. De werkgever komt dan ook niet in aanmerking voor compensatie van de transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst (al dan niet met wederzijds goedvinden) eindigt voordat het opzegverbod en het recht op loon tijdens ziekte is verstreken. Dit geldt ook indien recht bestaat op een vervroegde IVA-uitkering. In die situatie heeft een werknemer namelijk ook gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling bij ziekte (de werkgever mag de uitkering hierop in mindering brengen) en is het opzegverbod tijdens ziekte gedurende die periode aan de orde.

In de bijlage vindt u het antwoord van de Minister van SZW op de Kamervragen.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: