Nieuws

Contractsoort

15 juni 2015

Het doel van de Participatiewet en de Quotumwet is om mensen met beperkingen meer kansen te bieden op een betaalde baan. Ook zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kunnen mogelijkheden creëren om mensen met een beperking in hun eigen organisatie aan werk te helpen. Daarbij is het de vraag welk contract het beste hierbij past. Begint de medewerker met een verlengde proefperiode met daarna een tijdelijk contract? Of is in die specifieke situatie een detacheringovereenkomst passender? Vooral SW-bedrijven hebben de mogelijkheden daartoe.

In het leernetwerk ‘VGN Participeert’ hebben 15 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg onder leiding van het SBCM (het arbeidsmarktfonds voor de sector Sociale Werkvoorziening) met elkaar verkend op welke contractsoorten mogelijkheden bieden voor mensen met beperkingen en op welke wijze methodieken zoals hier een bijdrage aan leveren. Deze kennisuitwisseling heeft geleid tot de bijgevoegde verzameling instrumenten en handreikingen. De deelnemers van het netwerk hebben hier met succes gebruik van gemaakt. 

Instrumenten bij Contractsoort (klik op de linkjes, u vindt de instrumenten ook in de bijlage)

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: