Contractstandaarden Jeugd vastgesteld

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft afgelopen jaar samen met een groot aantal gemeenten, zorgaanbieders en het ministerie van VWS contractstandaarden voor jeugdhulpovereenkomsten ontwikkeld. Tijdens de laatste ALV van de VNG zijn deze contractstandaarden vastgesteld en verbindend verklaard. Dit betekent dat de toepassing van de contractstandaarden voor leden van de VNG (alle gemeenten) verplicht is; er is sprake van ‘zelfbinding’. Zorgaanbieders die jeugdhulp bieden, zullen deze contractstandaarden terugzien in de overeenkomsten die zij met gemeenten sluiten.

Gezin in handen

Standaarden hebben betrekking op randvoorwaarden in contract

Met deze contractstandaarden wordt onnodige diversiteit in bepalingen weggenomen waardoor de administratieve lasten afnemen. De contractstandaarden jeugd hebben betrekking op de randvoorwaarden in een contract (de zogenoemde niet-kernbedingen). Dit zijn bepalingen die faciliterend van aard zijn. Het gaat dan om zaken zoals privacybepalingen, berichtenverkeer, invulling partnerschap, voldoen aan wettelijke eisen (waaronder gemeentelijke verordening) en indexering. De kernbedingen (zoals prijs en producten) en de algemene voorwaarden in een contract zijn niet gestandaardiseerd. 

Terugdringen administratieve lasten

De VGN en enkele aanbieders waren betrokken bij de opzet van deze contractstandaarden. De vaststelling van de contractstandaarden jeugd is een stap in de goede richting om de administratieve lasten in het sociaal domein terug te dringen. Dat is een belangrijk doel, waar de VGN zich voor blijft inzetten. 

Meer informatie 
Meer informatie over deze contractstandaarden vindt u op de site van het Ketenbureau i-Sociaal Domein
 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Renate Reusch
Telefoonnummer
06-13203921
Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van