Nieuws

Wijzigingsclausule voor contractstandaard Jeugd beschikbaar

24 juni 2022

Bent u op dit moment bezig met een inkooptraject voor Jeugdhulp, kijk dan of u onze wijzigingsclausule kunt opnemen in de af te sluiten overeenkomst met gemeenten. Dan kunt u gebruikmaken van de contractstandaard Jeugd die nu wordt ontwikkeld en naar verwachting de tweede helft van 2022 gereed is.

vier handen houden elkaars polsen vast

Samenwerken aan contractstandaarden

Door de grote diversiteit aan contracten kost de administratie nu veel tijd bij het opstellen, uitvoeren, naleven en verantwoorden van gemaakte afspraken. Daarom werkt het Ketenbureau i-Sociaal Domein samen met gemeenten en zorgaanbieders voor de Jeugdwet aan contractstandaarden. Met de nieuwe contractstandaarden wordt onnodige diversiteit weggenomen zonder dat dit ten koste gaat van de beleidsvrijheid van gemeenten op gebied van innovatie, samenwerking en transformatie.

Stroomschema om te bepalen of wijzigingsclausule nodig is

Om de voordelen van contractstandaarden ook te kunnen gebruiken in overeenkomsten die nu worden afgesloten, kan het nodig zijn om een wijzigingsclausule op te nemen in het contract. Op deze manier is het mogelijk om ook bij contracten die ingaan in 2022 of 2023 gebruik te maken van de contractstandaarden. Om te bepalen of de wijzigingsclausule nodig is, is een stroomschema gemaakt op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. 

Interview manager zorgverkoop

Op de site van het ketenbureau i-sociaal domein staat ook een recent interview met Ruud Groot, manager zorgverkoop bij ’s Heeren Loo. Hij is lid van de begeleidingscommissie bij het project Contractstandaarden en ziet in deze contractstandaarden een belangrijke manier om administratieve lasten terug te dringen. 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch