Nieuws

Contractstandaarden Jeugd verbeterd, versie 1.1 beschikbaar

07 november 2023

Eind vorig jaar zijn voor het eerst contractstandaarden jeugd vastgesteld, waar alle gemeenten zich achter schaarden.
Nu is onder aanvoering van het ketenbureau i-sociaal domein in samenwerking tussen VNG, gemeenten, zorgaanbieders en zorgbranches een verbeterde versie van deze contractstandaarden opgesteld. Zorgaanbieders die jeugdhulp bieden, kunnen deze nieuwe contractstandaarden terugzien in de overeenkomsten die zij met gemeenten sluiten. De ingangsdatum van de nieuwe contractstandaarden is 1 januari 2024. 

Meisje met Syndroom van Down

De VGN en enkele aanbieders waren betrokken bij de opzet van deze contractstandaarden. De vaststelling van deze nieuwe versie van contractstandaarden jeugd helpt om de administratieve lasten in het sociaal domein terug te dringen. Dat is een belangrijk doel, waar de VGN zich voor blijft inzetten. 

Wijzigingen

Ten opzichte van de eerste versie van de contractstandaarden is een aantal wijzigingen doorgevoerd, waarvan de belangrijkste: 

  • de bepaling Bestedingsruimte (Overeenkomst Jeugdhulp Deel 2 Artikel B);

  • de bepaling Indexering (Overeenkomst Jeugdhulp Deel 3 Artikel 2) en; 

  • een nieuwe bepaling inzake Inbreuk in verband met persoonsgegevens (Overeenkomst Jeugdhulp Deel 3 Artikel 25). 

Meer informatie 

Meer informatie over deze contractstandaarden vindt u op de site van het Ketenbureau i-Sociaal Domein

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: