Nieuws

Controle samenloop hulpmiddelen

26 februari 2019

Recent is door zorgkantoren een brief gestuurd aan Wlz aanbieders over de controle op samenloop van hulpmiddelen. Het gaat om hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal en steunkousen, die door landelijke hulpmiddelenleveranciers worden geleverd aan cliënten met verblijf en behandeling. De hulpmiddelen zijn in dat geval onderdeel van het Wlz-pakket en vallen onder de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder.

pgb

Oplossing

VWS, de zorgkantoren, de hulpmiddelenleveranciers en VGN en Actiz hebben gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Het doel van de gekozen oplossing is om te zorgen dat voor alle partijen weer duidelijk is, wie verantwoordelijk is voor de zorg voor deze hulpmiddelen en dat de juiste partij dit gaat organiseren, zodat de continuïteit van zorg voor de cliënten is geborgd. Het openstaande bedrag voor 2018 wordt hierbij vanuit het rijk gefinancierd.

Achtergrond

Het probleem is nu dat voor landelijke hulpmiddelenleveranciers niet altijd helder is waar zij hun declaraties voor Wlz-cliënten moeten indienen. Zij worden geconfronteerd met afwijzingen van facturen door de zorgverzekeraars, waarbij het voor hen niet mogelijk is te achterhalen waar zij wel moeten zijn. De gekozen oplossing zorgt ervoor dat de administraties van landelijke hulpmiddelenleverancier, financiers (zorgkantoor/zorgverzekeraar) en zorgaanbieder weer met elkaar in overeenstemming zijn. De zorgaanbieders hebben vier weken de tijd om te controleren en de hulpmiddelenzorg eventueel over te nemen. Afhankelijk van de concrete situatie kan het zijn dat de landelijke hulpmiddelenleverancier gewoon door kan gaan met leveren en declareren in de Zvw, het kan ook zijn dat de Wlz-aanbieder de zorg voor deze hulpmiddelen overneemt.

Omdat er nog geen landelijke oplossing is voor de samenloopproblematiek zal deze actie nog een keer worden herhaald in 2019. Het openstaande bedrag voor 2018, en voor 2019 tot aan het moment dat de zorg is overgenomen, wordt vanuit het rijk gefinancierd.

In de brief (zie bijlage) wordt het proces nader toegelicht.