Nieuws

Zorgkantoren stellen samenloopcontrole hulpmiddelen uit

07 mei 2019

De samenloopcontrole op hulpmiddelen die door landelijk werkende hulpmiddelenleveranciers zijn verstrekt, is vertraagd. De zorgkantoren zouden begin april overzichten sturen van de betreffende hulpmiddelen aan aanbieders zodat zij de overzichten konden controleren en gaan regelen dat zij deze hulpmiddelen konden overnemen. De zorgkantoren hebben nu laten weten dat dit traject enkele weken is uitgesteld. De overzichten worden half mei ter beschikking gesteld.

Landelijk werkende hulpmiddelenleveranciers kunnen zelf niet zien of een client op een Wlz plek met behandeling verblijft. Hierdoor komt het regelmatig voor dat de hulpmiddelen nog via de Zvw worden geleverd. Er zijn afspraken gemaakt om dit te corrigeren. De procedure vindt u hier.

Het gaat om hulpmiddelen als incontinentiemateriaal en steunkousen. Zorgaanbieders krijgen tot 21 juni de tijd om deze hulpmiddelen over te nemen.

ZN heeft op de website informatie over samenloopcontroles, waaronder de controle voor hulpmiddelen beschikbaar. Hier vindt u ook de brieven die aan zorgaanbieders over dit onderwerp zijn gestuurd.