Nieuws

Controleprotocol 2014

03 juni 2014

Op 2 juni hebben de AWBZ brancheverenigingen VGN en Actiz een gezamenlijke brief (zie bijlage) gestuurd aan VWS inzake de ontwikkelingen rond het controleprotocol 2014 van de NZa.

De reden om deze brief aan VWS te sturen (met afschriften aan Tweede Kamer, NZa, ZN, Coziek en NVB) is de huidige stagnatie in het oplossen van de gesignaleerde problemen. Kern van de problemen is dat de NZa vooralsnog vasthoudt aan stringentere verantwoording van feitelijk geleverde intramurale zorg in het (concept) protocol 2014, terwijl de registratie bij aanbieders daar niet op is ingericht. Accountants kunnen vervolgens niet de controles uitvoeren en goedkeuringen afgeven.  De NZa heeft aangegeven af te zien van verder overleg met de branches.

Inmiddels heeft VWS laten weten de gemelde problemen serieus te nemen en met alle partijen (branches, accountants en NZa) in gesprek te willen gaan.

We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Deze pagina is een onderdeel van: