Nieuws

Update controleprotocol nacalculatie 2013

26 februari 2014

Woensdag 26 februari 2014 heeft de NZa een update gepubliceerd van het controleprotocol nacalculatie 2013 (zie bijlage). Op 17 februari meldden wij u reeds de gesignaleerde problemen rond de uitvoerbaarheid en de pogingen van de VGN,  Actiz en de accountants om tot aanpassingen te komen.

De nu gepubliceerde update bevat een aantal belangrijke wijzigingen die de uitvoerbaarheid ten goede komen. Tegen het eerder gepubliceerde protocol (versie eind januari 2014) waren veel bezwaren rond de uitvoerbaarheid van de kant van de accountants. Intensief overleg tussen Coziek (de adviserende accountants voor de zorg) en de NZa in de afgelopen week heeft geresulteerd in deze update. Het nieuwe protocol is ook op te vinden op de website van de NZa: http://www.nza.nl/publicaties/Protocollen/2013/

De VGN beraadt zich samen met Actiz nog op een reactie op de aangekondigde wijzigingen voor het controleprotocol 2014. Deze staan in een voetnoot op pagina 13.

Deze pagina is een onderdeel van: