Nieuws

Controleprotocol nacalculatie 2013 AWBZ

17 februari 2014

Op 5 februari 2014 heeft de NZa het controleprotocol nacalculatie AWBZ-zorgaanbieders 2013 gepubliceerd. Inmiddels krijgt de VGN hierover verontruste signalen van leden. Kern van de gesignaleerde problemen is dat het controleprotocol leidt tot een forse administratieve lastendruk, veel te laat is gepubliceerd en een aantal wijzigingen kent waardoor het deels niet uitvoerbaar is.

Een en ander wordt bevestigd van de zijde van accountants.

Als VGN zijn wij niet bij de totstandkoming van het protocol betrokken geweest. De NZa doet dit eigenstandig met raadpleging van Coziek (commissie ziekenhuizen van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor accountants (NBA). Zowel Coziek als Copro (een interne NBA commissie protocollen die op hun beurt de Coziek adviseert) hebben zich over het eindresultaat kritisch uitgelaten. Copro heeft dit protocol zelfs betiteld als niet uitvoerbaar. Duidelijk is inmiddels dat lang niet alle op- en aanmerkingen van Coziek en Copro door de NZa zijn overgenomen.

Vanwege de ontstane commotie als gevolg van de onduidelijkheden in het protocol en de problematische en deels onmogelijke uitvoerbaarheid, heeft de NZa met Coziek/Copro een spoedoverleg op 18 februari a.s.

De VGN heeft samen met Actiz een gezamenlijke brandbrief opgesteld en die vandaag (17 februari) naar de NZa verstuurd en gemaild (zie bijlage).

Inzet vanuit de branches is om het controleprotocol aangepast te krijgen. Na het gesprek morgen tussen NZa en accountants zal daarover meer duidelijk worden.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Deze pagina is een onderdeel van: