Nieuws

Controleprotocol nacalculatie 2014 gepubliceerd

04 november 2014

Op 3 november jl. heeft de NZa het controleprotocol nacalculatie 2014 AWBZ zorgaanbieders gepubliceerd (bijlage). Het document is tevens te vinden op de website van de NZa.
Het heeft enkele maanden geduurd om accountants (NBA en Coziek), NZa, ZN en AWBZ-branches het eens te laten worden over een tekst die zowel uitvoerbaar is in termen van controle op feitelijke levering door de accountant en tegelijk tegemoet komt aan de eisen van verantwoording die de NZa stelt. 
In het controleprotocol nacalculatie 2014 AWBZ-zorgaanbieders is de paragraaf feitelijke levering (paragraaf 3.5) ten opzichte van 2013 herzien en verduidelijkt. Het uitgangspunt voor de controle van de feitelijke levering is dat de controlerend accountant de primaire verantwoordelijkheid heeft voor zijn onderzoekaanpak en de werkzaamheden van de controle.
Wanneer de accountant tijdens de controle aanwijzingen krijgt dat de zorg mogelijk niet geleverd is dan zal de accountant mogelijk aanvullende controles uitvoeren.
 

Deze pagina is een onderdeel van: