Nieuws

Coronacompensatie curatieve en forensische zorg 2022

01 maart 2022

Het ministerie van VWS heeft de meerkostenregeling in verband met het coronavirus voor de curatieve en forensische zorg verlengd voor het jaar 2022. De in 2020 en 2021 geldende continuïteitsbijdrage is niet verlengd.

nog een bloempje

De meerkostenregeling geldt onder andere voor aanbieders van gzsp (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen). Met de regeling kunnen zorgaanbieders extra kosten die verband houden met het coronavirus in rekening brengen die zij hebben moeten maken voor de levering van zorg aan een individuele verzekerde of voor een groep verzekerden, of voor justitiabelen met een forensische zorgtitel. Over een eventuele vergoeding voor meerkosten moeten specifieke afspraken gemaakt worden tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

De in 2020 en 2021 geldende continuïteitsbijdrage, die vooral was bedoeld om omzetverliezen van zorgaanbieders te compenseren, is niet verlengd. De minister zag daar geen noodzaak meer toe.

De Beleidsregel generieke prestatie meerkosten 2022 is te raadplegen op de website van de NZa. Beleidsregel generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus- BR/REG-22160 - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen

Deze pagina is een onderdeel van: