Nieuws

Regeling Meerkosten forensische zorg 2022

03 oktober 2022

In het kader van de Beleidsregel generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus (BR/REG-22160) is de divisie ForZo/JJI in overeenstemming met de zorgbranches tot een uitwerking gekomen van de meerkosten voor het jaar 2022. De regeling voor 2022 is te vinden in de bijlage van dit nieuwsbericht.

Vergoeding meerkosten alleen in uitzonderlijke situaties
Over 2022 is géén generieke meerkosten regeling van toepassing. Coronagerelateerde meerkosten worden in beginsel daarom niet vergoed. Enkel in geval van exceptionele- direct aantoonbare coronagerelateerde meerkosten (als direct gevolg van beperkende (overheids)maatregelen) die de continuïteit van zorg in gevaar brengen en die aantoonbaar buiten de invloedssfeer van de zorgaanbieder liggen. 

Er is in 2022 naar verwachting niet tot nauwelijks sprake van exceptioneel hoge kosten die een direct gevolg zijn van corona waarop in 2021 en 2020 niet geanticipeerd had kunnen worden. Hierdoor zal de continuïteit van aanbieders niet aantoonbaar in gevaar kunnen komen. De initiële (eenmalige) investeringen zijn in 2020 en 2021 gedaan en waren onderdeel van de toen geldende meerkostenregelingen. De zorgaanbieder heeft ondertussen 2 jaar de tijd gehad om de organisatie corona-proof in te richten en daarmee “het nieuwe werken” mogelijk te maken. Over de hele linie ziet DJI daarom geen noodzaak meer voor een generieke meerkosten regeling 2022. Indien er voor individuele zorgaanbieders mogelijk wel sprake is van een direct risico ten aanzien van de continuïteit als direct gevolg van corona en die aantoonbaar buiten de invloedssfeer van de zorgaanbieder ligt, dan dient u uiterlijk vóór 1 december contact op te nemen met uw financieel adviseur of via BedrijfsvoeringForZo@dji.minjus.nl. De beslissing omtrent uw aanvraag zal vanaf januari door ForZo/JJI kenbaar worden gemaakt in een brief. 

Vragen
Voor vragen over deze regeling kan contact opgenomen worden met Ellemijn Voogd  e.voogd@dji.minjus.nl

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: