Uitwerking continuïteitsbijdrage in de Zvw

De zorgverzekeraars hebben op 1 mei de regeling voor de continuïteitsbijdragen in de Zvw gepubliceerd. Met deze regeling kunnen zorgaanbieders met een Zvw-omzet van minder dan €10 miljoen een bijdrage krijgen voor de omzetdaling in de basisverzekering en de aanvullende verzekering vanwege corona. Deze regeling is een uitwerking van de eveneens op 1 mei gepubliceerde beleidsregel van de NZa over de continuïteitsbijdrage en meerkosten in de Zvw.

handen houden verschillende geldbriefjes vast

Continuïteitsbijdrage

De zorgverzekeraars hebben eerder aangegeven met regelingen te komen voor de omzetderving en voor de extra kosten die door zorgaanbieders in de Zvw gemaakt worden vanwege corona. Met de continuïteitsbijdrage zorgen de zorgverzekeraars voor financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en blijft de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar. Hierbij geldt:

Continuïteitsbijdrage = normomzet – gerealiseerde omzet * %continuïteitsbijdrage

Hierbij wordt de normomzet per maand door Vektis bepaald op basis van de omzet in de basis- en aanvullende verzekering in een referentieperiode. Het percentage continuïteitsbijdrage is per sector vastgesteld op basis van onafhankelijk onderzoek.  Dit percentage is van toepassing op de omzetdaling, niet op de gehele omzet. Dus bij een omzetdaling van 40% in april krijgen aanbieders over dat deel 84% vergoed, naast de reguliere omzet van 60%. De totale omzet(vergoeding) is dan: 60% + (0,84 x 40%) = 93,6%. Op dit moment is van de voor gehandicaptenzorg relevante sectoren alleen het percentage voor de ZG-auditief bekend en vastgesteld op 84%. De percentages voor ZG-visueel en GZSP zijn nog niet bekend. Vanaf mei wordt de continuïteitsbijdrage over maart en april uitbetaald.

De NZa heeft in de regelgeving ‘continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus’ een bekostigingsbasis gegeven waarop de zorgverzekeraars deze bijdrage kunnen vormgeven.  

Vergoeding inhaalzorg

De verzekeraars gaan ervan uit dat (een deel van de) zorg op een later tijdstip wordt ingehaald. Voor deze zorg (zorg boven de normomzet) vindt een aangepaste vergoeding plaats. Deze aangepaste vergoeding is een percentage van het tarief dat ook per sector wordt vastgesteld. Voor ZG-auditief geldt een inhaalzorgpercentage van 46%.

Openstaande vragen

De impact van deze regeling is nog moeilijk te bepalen, omdat nog niet alles duidelijk is. VGN heeft vragen gesteld aan de zorgverzekeraars over deze regeling. Deze betreffen de relatie tussen de vergoeding inhaalzorg en de continuïteitsbijdrage, de onderbouwing van de continuïteitspercentages, de beschikbaarheid van de percentages voor de overige sectoren, de verplichting van zorgverzekeraars om minimaal de vastgestelde percentages te vergoeden. Verder is nog onduidelijk hoe de regeling voor zorgaanbieders met een Zvw-omzet van meer dan €10 miljoen omzet er uit ziet. Zodra hier meer duidelijkheid over is, maken we dit bekend.