Brief ZN over ondersteuning van zorgverleners in de Zvw tijdens corona

ZN heeft op 5 april aanbieders via een brief geïnformeerd over de manier waarop zorgverzekeraars de financiële ondersteuning tijdens de corona-crisis vormgeven. Voor aanbieders van gehandicaptenzorg, zoals aanbieders van zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking (ZG zorg), geldt de continuïteitsbijdrage‐regeling. Aanbieders kunnen deze bijdrage per 1 mei aanvragen.

Deze brief van ZN is de nadere uitwerking van de brief die ZN op 25 maart had verstuurd.

ZN geeft aan dat deze bijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden en beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten. Deze bijdrage wordt per sector door de zorgverzekeraars vastgesteld, mede op advies van een onafhankelijke partij. Het is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector nog in staat is om zorg te leveren. De verwachting van ZN is dat de continuïteitsbijdrage wordt vastgesteld tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars worden vergoed. De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. De uitwerking per sector volgt nog.


ZN heeft ons te kennen gegeven dat beoogd is te komen tot passende oplossingen die door alle zorgverzekeraars gevolgd gaan worden. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek van het onafhankelijk adviesbureau in de week van 13 april beschikbaar komen. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Renate Reusch
Telefoonnummer
06-13203921
Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van