Beleid zorgverzekeraars ivm corona voor zorgverleners Zvw

ZN heeft op 25 maart een tweede brief gepubliceerd over de ondersteuning van zorgverleners in de Zvw. De eerste brief betrof de zorgaanbieders en zorgverleners, die direct betrokken zijn bij de hulp aan besmette patiënten (basisinfrastructuur). De tweede brief is voor de overige zorgaanbieders en zorgverleners die een contract hebben in de Zvw. De maatregelen in de brief richten zich op die directe ondersteuning voor zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen en op de extra kosten die gemaakt worden i.v.m. corona.

wlzvoormensenpsychishestoornis

Maatregelen op hoofdlijnen

De zorgverzekeraars geven in hun brief over de Zvw minder duidelijkheid en minder vergaande oplossingen dan zij in de brief over de Wlz hebben aangegeven.
Zij zetten in op het zo goed mogelijk borgen van de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn. Zij geven nu op hoofdlijnen aan wat zij gaan doen. De uitwerking en rechtmatige uitvoerbaarheid vraagt enig tijd.

  • Voor de periode 1 maart tot 1 juni willen zij zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen
  • Deze ondersteuning zal een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage worden, hierover volgt volgende week uitsluitsel
  • De extra kosten die zorgaanbieders maken in verband met corona kunnen worden gedeclareerd (uitwerking en nadere bepaling welke kosten volgt)
  • Zij streven naar een uniforme regeling voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Aan de uitwerking wordt momenteel gewerkt.

De VGN vindt dat deze maatregelen onvoldoende duidelijkheid bieden over de compensatie van productieverliezen die vele zorgaanbieders noodgedwongen leiden. Wij pleiten ervoor dat, in navolging van de helderheid die aan zorgaanbieders in de Wlz is gegeven, ook voor zorgaanbieders in de Zvw, zoals aanbieders van Zintuiglijke beperkingen (ZG zorg) de kosten die ontstaan door omzetverlies volledig worden gecompenseerd.

Randvoorwaarden

Voor zorgaanbieders die gebruik maken van deze regelingen geldt een aantal randvoorwaarden. Zo kan dan geen beroep gedaan worden op de algemene regelingen van het Rijk. Ook moeten de zorgaanbieders onder andere zoveel mogelijk reguliere zorg blijven leveren en registreren, waar mogelijk met inzet van zorg op afstand, en beschikbaar zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg.

Verder zorgen zorgverzekeraars waar mogelijk voor snelle uitbetaling van declaraties, versnelling van aanvraagprocessen voor machtigingen en gepaste inzet van controles.

Zorgaanbieders zonder contract

De zorgverzekeraars zijn niet in staat voor deze zorgaanbieders een centrale regeling te maken en adviseren hen een beroep te doen op de opengestelde Rijksregelingen. Als aanvullende ondersteuning nodig is kunnen zij zich wenden tot de zorgverzekeraar.

Vervolg

ZN heeft op 9 april aanvullende informatie over de uitwerking van deze hoofdlijnen gepubliceerd. Indien nodig wordt later ingegaan op maatregelen die na 1 juni gaan gelden. Er is ook een informatiekaart beschikbaar.

De VGN zal bij ZN blijven aandringen op snelle duidelijkheid over de volledige vergoeding van kosten door omzetderving.