Nieuws

Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage Zvw

14 mei 2020

Kortgeleden kon u lezen dat zorgaanbieders in de Zvw een continuïteitsbijdrage voor omzetdaling kunnen aanvragen. De zorgverzekeraars hebben nu een nadere uitwerking gegeven van deze regeling. De regeling wordt tussen 15 en 20 mei gefaseerd per zorgsoort opengesteld. En de percentages per zorgsoort zijn aangevuld. Ook hebben de verzekeraars een lijst met vragen en antwoorden opgesteld, die steeds wordt bijgewerkt.

Regeling continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage is een bijdrage ter compensatie van de omzetderving die zorgaanbieders ondervinden door de corona-uitbraak. De zorgverzekeraars hebben de regeling voor continuïteitsbijdrage uitgewerkt voor zorgaanbieders met een omzet van minder dan €10 miljoen in de basis- en aanvullende verzekering. Deze regeling is op 1 mei gepubliceerd en op 12 mei verder uitgewerkt. In het meest recente overzicht is ook het percentage voor de continuïteitsbijdrage en de inhaalzorg voor de zorgsoort ZG-visueel (onder €10 miljoen omzet) vastgesteld op 82 respectievelijk 47%. Het aanvragen van de bijdrage verloopt via VECOZO. De zorgverzekeraars hebben nu de fasering voor de verschillende zorgsoorten bekend gemaakt. Voor de zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG) en de geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (GZSP) geldt dat vanaf 20 mei de aanvraag wordt opengesteld.

Met zorgaanbieders die een omzet hebben van meer dan €10 miljoen worden specifieke afspraken gemaakt.

Vragen en antwoorden

De zorgverzekeraars hebben een lijst met veelgestelde algemene vragen en antwoorden opgesteld. Deze wordt steeds aangevuld en geactualiseerd. Hierin wordt ook ingegaan op enkele van de vragen die de VGN heeft gesteld. Zo is aangegeven dat de continuïteitsbijdrage wordt gecorrigeerd voor inhaalzorg zodat de zorgkosten en de inkomsten van zorgaanbieders niet hoger zijn dan in de situatie zonder corona. De onderbouwing van de verschillende percentages is nog onvoldoende beantwoord, omdat het onderzoek van Gupta hierover niet openbaar is gemaakt. Daarnaast ontbreken de percentages voor de GZSP nog en is nog niet duidelijk hoe de regeling voor aanbieders met een omzet van meer dan €10 miljoen er uit ziet.

Op 20 mei is ook het percentage voor GZSP bekendgemaakt (continuïteitsbijdrage 79% en inhaalzorg 48%). Op 17 mei zijn de zorgaanbieders gepubliceerd met een omzet van meer dan €10 miljoen waarmee een specifieke regeling is getroffen.

Zorgaanbieders kunnen vragen die daarin niet zijn opgenomen via de VGN aan ZN laten stellen. Voor vragen over het aanvraagproces kunnen zorgaanbieders terecht op de website van VECOZO. Voor vragen over de afhandeling van aanvragen kunnen zij contact opnemen met de zorgverzekeraar(s).

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: