Nieuws

Crisiscommunicatie forensische zorg

03 juli 2020

Wanneer zich in de forensische zorg een crisis voordoet is het van belang dat de betrokken partijen van elkaar weten wat er van hun wordt verwacht en hoe zij daarover communiceren, met elkaar en met de buitenwacht. Zorgbranches en het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelen daartoe een richtlijn voor adviseurs (crisis)communicatie binnen de forensische zorg. Om te borgen dat de richtlijn aansluit op de behoeften zijn we op zoek naar enthousiaste meedenkers.

Op dit moment werken verschillende communicatieprofessionals aan de ontwikkeling van een crisiscommunicatierichtlijn. Doel van deze richtlijn is beschrijven hoe we in de forensische keten samen willen werken op het gebied van communicatie. Denk bijvoorbeeld aan een set afspraken binnen de communicatiekolom, bedoeld voor communicatieadviseurs en woordvoerders, toepasbaar op verschillende forensische domeinen. Deze afspraken dragen bij aan betere afstemming en samenwerking op het gebied van de crisiscommunicatie in de forensische zorg. De richtlijn is een toevoeging op bestaande (communicatie)plannen.

De richtlijn wordt opgesteld onder regie van het COT, die de opdracht uitvoert als onderdeel van het programma Forensische Zorg. 

Meld je aan!

We willen graag zo veel mogelijk experts betrekken bij de totstandkoming van deze richtlijn. Heb jij ervaring met of ben jij betrokken bij de (crisis-)communicatie vanuit jouw organisatie? Wil jij betrokken worden bij deze richtlijn en het traject? Heb je een goed idee? Meld je dan aan en mail je contactgegevens naar het COT via crisiscommunicatie@cot.nl.

Aanvullende informatie

Wanneer je vragen hebt kun je contact opnemen met Han Huizinga, beleidsadviseur bij de VGN (06-13197186 of hhuizinga@vgn.nl) of Christie Ebeling (c.ebeling@cot.nl).

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: