Nieuws

'Dagbesteding voor honderdduizenden vanaf 2014 in gevaar'

07 november 2012

Honderdduizenden gehandicapten, ouderen en mensen met een psychiatrische aandoening kunnen vanaf 2014 niet meer naar de dagbesteding. Dit verwacht de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad). Volgens de CG-raad is dit een direct gevolg van het nieuwe regeerakkoord. Dit meldt dagblad De Gelderlander vandaag.

In het regeerakkoord staat dat dagbesteding in 2014 uit de AWBZ wordt geschrapt. Er staat ook in dat dagbesteding in 2015 wordt overgeheveld naar de gemeenten. Maar je kunt niet iets overdragen dat een jaar eerder al helemaal is wegbezuinigd, aldus de CG-raad, die in dit standpunt wordt gesteund door andere belangenorganisaties.

Op dit moment gaan ruim honderdduizend thuiswonende Nederlanders naar de dagbesteding, variërend van gewone dagcentra en zorgboerderijen tot winkels of restaurants waar verstandelijk gehandicapten meehelpen. Daarnaast hebben bijna driehonderdduizend mensen, die in een instellingen wonen, dagbesteding.

"Het hele land discussieert over de zorgpremie, terwijl er een gigantische kaalslag dreigt die de meest kwetsbare mensen treft. De meeste mensen die naar dagbesteding gaan, hebben een laag inkomen en zullen het niet zelf kunnen berapen", reageert woordvoerster Dorien Kloosterman van de CG-Raad en het Platform Verstandelijk Gehandicapten op de plannen van de nieuwe regering met de dagbesteding voor gehandicapten en ouderen.

Voorzitter Marc van Barschot van de branchevereniging Kleinschalige Zorg spreekt van 'een truc'. "Een jaar lang is niemand verantwoordelijk voor dagbesteding. Daarna mogen de gemeenten het gaan doen, maar zonder budget." Volgens MEE Nederland, dat mensen met een beperking steunt, is sprake van een desastreuze maatregel met 'grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen'.

"Het kan toch niet waar zijn dat deze mensen vanaf 2014 thuis komen te zitten. Die dagbesteding is voor veel mensen met een beperking de mogelijkheid om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving", aldus directeur Jan de Vris van MEE Nederland.

ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, vreest dat gemeenten, die voor minder geld meer zorgtaken moeten gaan uitvoeren, alleen nog dagbesteding zullen regelen voor de 'zwaarste' cliënten, terwijl anderen ook dagbesteding nodig hebben.