Nieuws

De eerste referentiegroep-bijeenkomsten voor de iStandaarden-releases van 2022 komen eraan

10 december 2020

Zorginstituut Nederland is gestart met de voorbereidingen voor de iStandaarden-releases van 2022. Zoals gebruikelijk bij het vormgeven van nieuwe releases worden er referentiegroepbijeenkomsten georganiseerd voor iWlz en voor iWmo/iJw/iEb, waarin de samenwerkende partijen wijzigingsverzoeken uitwerken.

Kinderen balspel

Ter voorbereiding hiervoor worden op dit moment wijzigingsverzoeken voor de releases geïnventariseerd bij alle betrokken partijen van iStandaarden. Ook  wordt de impact geanalyseerd van nieuwe wet- en regelgeving op de gegevensuitwisseling binnen de domeinen. Daarnaast werken we samen met de Stuurgroep iWlz en met de Stuurgroep en het Ketenbureau i-Sociaal Domein aan de voorbereiding van de kadernota’s voor de 2022-releases van iWlz, iWmo, iJw en iEb.

Samen aan de slag tijdens de referentiegroepbijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten worden wijzigingsverzoeken voor de volgende releases functioneel en technisch uitgewerkt door vertegenwoordigers van ketenpartijen en stakeholders. Hierbij staat de functionele behoefte voorop. We analyseren met elkaar de functionele behoefte en onderzoeken de verschillende technische oplossingen, inclusief de impact daarvan.

De referentiegroepen hebben een adviserend karakter. Op basis van de resultaten uit de referentiegroepbijeenkomsten wordt door het Zorginstituut een advies voor de releases 2022 opgesteld.

Aanmelden en meer informatie

Doe mee met de online bijeenkomsten! Kijk voor de aanmeldlink en informatie over de bijeenkomsten op het portaal van iStandaarden

Stefan Clement portretfoto
Wil je meer weten?
Neem contact op met Stefan Clement

Deze pagina is een onderdeel van: