Nieuws

Definitieve specificaties iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 gepubliceerd

10 juli 2017

Zorginstituut Nederland heeft op 3 juli 2017 de definitieve specificaties gepubliceerd van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2. Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies van iStandaarden. In dit bericht leest u meer over de verwachte implementatiedatum en manier waarop iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 in gebruik worden genomen in 2018.

In de Informatiemodellen Wmo en Jeugdwet zijn de bevindingen op de conceptspecificaties van 1 juni verwerkt. Welke bevindingen en veranderingen dat zijn, is te lezen in het bevindingenoverzicht. Bij de specificaties horen de volgende documenten:
- Mutatieoverzicht iWmo en iJw 2.2 t.o.v. 2.1
- Bevindingen conceptspecificaties
- Functionele uitwerking iWmo en iJw 2.2
- Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken iWmo en iJw

Bij de specificaties over de release iWlz 2.0 horen de volgende documenten:

Mutatieoverzicht iWlz 2.0 t.o.v. iWlz 1.2
- Functionele uitwerking iWlz 2.0

iWlz 2.0
Deze release is de opvolger van iWlz 1.2 en ondersteunt de informatievoorziening in de langdurige zorg. De specificaties zijn in de afgelopen maanden afgestemd met alle ketenpartijen. De Stuurgroep iWlz is momenteel bezig met de besluitvorming over het advies voor de implementatie van iWlz 2.0. Daarin staat dat de implementatie van de nieuwe release op 1 april 2018 gebeurt volgens een big bang-scenario. Dat houdt in dat alle ketenpartijen op één moment overgaan op de nieuwe release. Het vraagt om goede voorbereiding voor de migratieperiode. Zorginstituut Nederland stemt de migratiewijze in de komende tijd af met ketenpartijen. Binnen twee weken volgt het besluit van de Stuurgroep iWlz over het advies.

Meer informatie over de release iWlz 2.0 vindt u hier

iWmo 2.2 en iJw 2.2
De releases zijn de opvolgers van iWmo 2.1 en iJw 2.1, die op 12 juni 2017 in gebruik zijn genomen. Naar verwachting worden de nieuwe releases allebei in april 2018 geïmplementeerd. De manier waarop dat gebeurt, wordt nog vormgegeven. Tussen 1 juli en 1 september 2017 kunnen nog bevindingen worden gemeld die tot correctie van de specificaties kunnen leiden. Dit biedt mede de mogelijkheid om eventuele evidente knelpunten naar aanleiding van het gebruik van iWmo en iJw versie 2.1 op te lossen in versie 2.2. Een aantal bevindingen, waarvoor meer uitwerking nodig is, is al bekend. Deze zijn te vinden in het bevindingenoverzicht.

Meer informatie over de release iWmo 2.2 vindt u hier

Meer informatie over de release iJw 2.2 vindt u hier

Meer informatie over de i-releases, en het beheer van de i-standaarden vindt u op de website www.iStandaarden.nl

 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga